Niedokrwienie kończyn

W niedokrwieniu kończyn dolnych stosujemy operacje klasyczne takie jak implantacje pomostów naczyniowych i udrożnienia.

Obecnie metodą z wyboru jest leczenie wewnątrznaczyniowe. Polega ono na poszerzaniu zwężeń i rekanalizacji niedrożnych odcinków tętnic. Bardzo często odzyskanie światła tętnicy wymaga implantacji stentu naczyniowego.