Guzy przestrzeni zaotrzewnowej

Guzy przestrzeni zaotrzewnowej są najczęściej nowotworami łagodnymi lub złośliwymi. W przypadku guzów złośliwych najczęściej mamy do czynienia z mięsakami. Niezależnie od charakteru guzy przestrzeni zaotrzewnowej mają tendencję do rozrastanie się i uciskania sąsiadujących struktur.

Praktycznie wszystkie narządy jamy brzusznej mogą być przez nie uciskane i przesuwane w jamie brzusznej. Radykalne wycięcie takich zmian wymaga czasami rekonstrukcji naczyniowych. Jednym z przykładów guzów przestrzeni zaotrzewnowej wymagających leczenia operacyjnego z udziałem chirurga naczyniowego jest guz nerki z czopem nowotworowym, wrastającym do żyły głównej dolnej.

Oprócz wycięcia nerki trzeba wykonać wtedy wycięcie żyły głównej dolnej z odtworzeniem jej ciągłości. Operacje takie wymagają współpracy różnych specjalistów.