Tętniaki aorty brzusznej

Obecnie możliwe jest wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej. Decyzja o sposobie leczenie zależy od stanu ogólnego pacjenta i warunków anatomicznych.

Tętniak aorty brzusznej przed leczeniem wewnątrznaczyniowym – obraz komputerowy:

Tętniak aorty brzusznej po leczeniu wewnątrznaczyniowym – obraz komputerowy: