Zespół górnego wylotu klatki piersiowej

Zespół górnego wylotu klatki piersiowej polega na ucisku żyły podobojczykowej, splotu barkowego i tętnicy podobojczykowej w miejscu, w którym opuszczają one klatkę piersiową i przechodzą na kończynę górną. Ucisk ma miejsce w wąskiej przestrzeni pomiędzy obojczykiem a pierwszym żebrem. Niekiedy jest on spowodowany dodatkowymi pasmami mieśniowo-ścięgnistymi, które występują w tej okolicy.

Główne objawy pochodzą z ucisku splotu barkowego. Dolegliwości spowodowane uciskiem naczyń występują rzadziej. Chorzy skarżą się na drętwienie i bóle w zakresie kończyny górnej. Niekiedy objawy te występują w nocy lub w określonym ułożeniu ręki. Drętwienie dotyczy najczęściej palca V i IV ręki. Stany zaawansowane manifestują się nawet zanikami mięśniowymi.

W razie braku skuteczności leczenia zachowawczego, które polega na rehabilitacji, wykonuje się operacje uwolnienia pęczka naczyniowo-nerwowego. Zabiegi wykonuje się z dostępu nadobojczykowego lub z dostępu pachowego. Należy wtedy wykonać resekcję pierwszego żebra.