Tętniaki piersiowo-brzuszne

Jednym z najtrudniejszych zagadnień w chirurgii naczyniowej jest leczenie pacjentów z tętniakami aorty w odcinku piersiowo-brzusznym. Zastosowanie w terapii stentgraftów z rozwidleniami na tętnice trzewne, w znacznym stopniu pomogło rozwiązać ten problem. Nadal jednak implantacja protez wewnątrznaczyniowych tego rodzaju stanowi wyzwanie dla całego zespołu leczącego.

Tętniak aorty piersiowo-brzusznej przed leczeniem:

Tętniak aorty piersiowo-brzusznej po leczeniu: