Tętniaki tętnicy biodrowej

Leczenie tętniaków tętnic biodrowych polega na implantacji pomostów naczyniowych lub, coraz częściej, na leczeniu wewnątrznaczyniowym.