Zwężenie tętnic szyjnych

Zwężenie tętnic szyjnych grozi udarem mózgu. Aby zapobiec jego wystąpieniu wykonujemy operację udrożnienia tętnicy szyjnej lub implantację stentu szyjnego.

Podobne zasady obowiązują w zwężeniach innych tętnic odchodzących od łuku aorty, takich jak: tętnica podobojczykowa lub pień ramienno-głowowy.

Operacja udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej metodą klasyczną.