Zwężenie tętnic szyjnych

Zwężenie tętnic szyjnych grozi udarem mózgu. Aby zapobiec jego wystąpieniu wykonujemy operację udrożnienia tętnicy szyjnej lub implantację stentu szyjnego.

Podobne zasady obowiązują w zwężeniach innych tętnic odchodzących od łuku aorty, takich jak: tętnica podobojczykowa lub pień ramienno-głowowy.

Operacja udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej metodą klasyczną.

Niedokrwienie kończyn

W niedokrwieniu kończyn dolnych stosujemy operacje klasyczne takie jak implantacje pomostów naczyniowych i udrożnienia.

Obecnie metodą z wyboru jest leczenie wewnątrznaczyniowe. Polega ono na poszerzaniu zwężeń i rekanalizacji niedrożnych odcinków tętnic. Bardzo często odzyskanie światła tętnicy wymaga implantacji stentu naczyniowego.