Kategorie
Artykuły

Żylaki sromu i zespół przekrwienia biernego miednicy

Zespół przekrwienia biernego miednicy najczęściej spowodowany jest niewydolnością lewej żyły jajnikowej, rzadziej żyły jajnikowej prawej i żył biodrowych wewnętrznych. Niewydolność wymienionych żył prowadzi do zastoju krwi w miednicy, przekrwienia narządów, powstania żylaków w otoczeniu narządu rodnego. Żylaki te obecne w splotach macicznych uwidaczniają się także w okolicy warg sromowych i w ścianach pochwy. Bardzo często nadciśnienie i reflux żylny przenosi się z miednicy na kończyny dolne. Żylakom sromu towarzyszą wtedy żylakowe zmiany na wewnętrznej, przyśrodkowej i tylnej powierzchni ud.

Zespół ten dotyczy najczęściej kobiet po porodach. Niekiedy w trakcie ciąży występują żylaki sromu przejściowo, ponieważ po porodzie samoistnie zanikają.