Kategorie
Artykuły

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji dotyczą na całym świecie około 150 mln mężczyzn, w tym – blisko 20 mln Europejczyków i ponad 30 mln Amerykanów. W Polsce problem ten może dotyczyć do 3 milionów mężczyzn.

Dotychczas sądzono, że zaburzenia erekcji mają głównie tło psychogenne. Obecnie uważa się jednak, że dominują przyczyny organiczne, a wśród nich choroby naczyń doprowadzających i odprowadzających krew z prącia. Szacuje się, że tylko 10-30% przypadków zaburzeń erekcji wynika z czynników psychogennych.

Kategorie
Artykuły

Żylaki powrózka nasiennego

Żylaki powrózka nasiennego są częstym schorzeniem, które występuje u około 10%-15% mężczyzn. Często towarzyszą niepłodności. Ich obecność stwierdza się u około 40% niepłodnych mężczyzn.

Częściej występują po stronie lewej. Uważa się, że główna przyczyną ich powstawania jest niewydolność lewej żyły jądrowej. Trzeba pamiętać, że wystąpienie żylaków powrózka może być wynikiem innych schorzeń w obrębie jamy brzusznej. Wtedy diagnostyka i leczenie powinny dotyczyć choroby zasadniczej, a nie tylko żylaków.

Kategorie
Artykuły

Żylaki sromu i zespół przekrwienia biernego miednicy

Zespół przekrwienia biernego miednicy najczęściej spowodowany jest niewydolnością lewej żyły jajnikowej, rzadziej żyły jajnikowej prawej i żył biodrowych wewnętrznych. Niewydolność wymienionych żył prowadzi do zastoju krwi w miednicy, przekrwienia narządów, powstania żylaków w otoczeniu narządu rodnego. Żylaki te obecne w splotach macicznych uwidaczniają się także w okolicy warg sromowych i w ścianach pochwy. Bardzo często nadciśnienie i reflux żylny przenosi się z miednicy na kończyny dolne. Żylakom sromu towarzyszą wtedy żylakowe zmiany na wewnętrznej, przyśrodkowej i tylnej powierzchni ud.

Zespół ten dotyczy najczęściej kobiet po porodach. Niekiedy w trakcie ciąży występują żylaki sromu przejściowo, ponieważ po porodzie samoistnie zanikają.

Kategorie
Artykuły

Porty do chemioterapii

Porty do chemioterapii służą jako stały dostęp do długotrwałej terapii dożylnej jaka ma miejsce w przypadku leczenia onkologicznego.

Porty do chemioterapii – zalety

Zalety portów polegają na tym, że po jednorazowym zabiegu ich implantacji oszczędza się chorym dolegliwości związanych z powtarzanym poszukiwaniem miejsca wkłucia dożylnego. Każdorazowe wkłucie założone do żyły obwodowej może wywołać bolesny odczyn zapalny. Niektóre rodzaje leków użytych do chemioterapii wywołują ból kończyny górnej w trakcie ich podawania. Niewątpliwą zaletą portów jest możliwość ich wielomiesięcznego lub nawet wieloletniego używania bez narażania chorych na dodatkowy stres. Sens wszczepienia portu ma miejsce na początku, a nie na końcu terapii, kiedy już wystąpi problem z dostępem dożylnym.