Kategorie
Artykuły

Porty do chemioterapii

Porty do chemioterapii służą jako stały dostęp do długotrwałej terapii dożylnej jaka ma miejsce w przypadku leczenia onkologicznego.

Porty do chemioterapii – zalety

Zalety portów polegają na tym, że po jednorazowym zabiegu ich implantacji oszczędza się chorym dolegliwości związanych z powtarzanym poszukiwaniem miejsca wkłucia dożylnego. Każdorazowe wkłucie założone do żyły obwodowej może wywołać bolesny odczyn zapalny. Niektóre rodzaje leków użytych do chemioterapii wywołują ból kończyny górnej w trakcie ich podawania. Niewątpliwą zaletą portów jest możliwość ich wielomiesięcznego lub nawet wieloletniego używania bez narażania chorych na dodatkowy stres. Sens wszczepienia portu ma miejsce na początku, a nie na końcu terapii, kiedy już wystąpi problem z dostępem dożylnym.